Αναρτήσεις

Διαβρώτικα – επισημάνσεις ορθής αντιμετώπισης

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την καλλιέργεια της Ακτινιδιάς

Ορθή χρήση γεωργικών φαρμάκων. Υποχρεώσεις χρηστών.

Xylella fastidiosa – Επικαιροποίηση ενημέρωσης.

Εσπερίδα με θέμα: "Αύξηση αξίας βαμβακοκαλλιέργειας"

Ενημέρωση για εντομολογικές προσβολές δένδρων στην Αττική

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ, ΕΛΙΑ, ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ)

ΚΟΡΥΝΕΟ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ

Tuta absoluta – Οδηγίες αντιμετώπισης

Ανάκληση σκευασμάτων του εντομοκτόνου thiacloprid

Ενημέρωση για το έντομο Bactrocera dorsalis.

Φυτοϋγειονομικό Μητρώο – Εργολήπτες έργων πρασίνου.

Νέα φυτοϋγειονομική νομοθεσία – απαιτήσεις διακίνησης πολλαπλασιαστικού υλικού .

Ανάκληση σκευασμά των του εντομοκτό νου chlorpyrifos methyl.

ΑΜΠΕΛΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΞΥΛΟΥ

AgroNea 91 & 92 + Μέγαρα + Τοπική Ανάπτυξη

Ημερίδα για βακτηριακές ασθένειες της φουντουκιάς στον Καλαμώνα

Δελτίο Τύπου ΠΑΜΘ για τον επιβλαβή οργανισμό καραντίνας Bactrocera dorsalis, Ασιατική Μύγα των Φρούτων

Ημερίδα για το βακτηριακό έλκος της φουντουκιάς στον Καλαμώνα

Δελτίο ελιά