Αναρτήσεις

2ο Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την μηλιά

Ιός της καστανής ρυτίδωσης των καρπών της τομάτας

36o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ ΩΙΔΙΟ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

1ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΟΜΟ Diabrotica virgifera

Παρακολούθηση του εντόμου Διαβρώτικα στον ν. Δράμας.

2o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Αμπέλι

Xylella fastidiosa – Ενημέρωση του κοινού.

Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Κερασιά, Πυρινόκαρπα

Πορεία βαμβακοκαλλιέργειας στην Π.Ε. Δράμας.

Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ελιά

Διαβρώτικα και Κριόκερος στον αραβόσιτο

Έκδοση 3ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.01.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (Κομφούζιο)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020.

14o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΩΙΔΙΟ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

13o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ ΕΛΙΑΣ

12o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΨΥΛΛΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ ΑΧΛΑΔΙΑΣ

11o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΜΟΝΙΛΙΑ ΑΝΘΡΑΚΩΣΗ ΚΕΡΑΣΙΑΣ - ΜΟΝΙΛΙΑ ΕΞΩΑΣΚΟΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

Αιτήσεις χορήγησης αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Αμπέλι